Modificarea salariului in Revisal in urma modificarii salariului minim pe economie

Salariul minim pe economie

La data de 1 ianuarie 2015 a avut loc modificarea salariului minim pe economie. Potrivit HG nr. 500/2011, legislatia care reglementeaza Registrul de Evidenta a Salariatior, orice modificare a salariului se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare. Asadar, trebuie comunicat si modificat in Revisal acest nou nivel salarial in mod obligatoriu, pana la data de 29 ianuarie 2015, altfel vei fi sactionat, amenda fiind de peste 5.000 lei daca omiti.

Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

  • netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză: amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depăşească suma de 50.000 lei
  • refuzul de a pune la dispoziţie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum şi dosarul personal al salariaţilor: amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei
  • necompletarea elementelor contractului individual de muncă in conformitate cu legea in vioare, respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzutede lege: amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei
  • completarea registrului de către alte persoane decât cele indreptatite: amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei
  • completarea registrului cu date eronate sau incomplete: amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei
  • alterarea sau ştergerea datelor din registru, precum şi intervenţia neautorizată asupra aplicaţiei informatice a registrului: amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei
  • nerespectarea prevederilor cu privire la informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii, in scris despre încheierea contractului de prestări servicii: amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei
  • refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele prevăzute de lege solicitate de către salariat: amendă de la 300 lei la 1.000 lei
  • nerespectarea prevederilor potrivit caruia registrul trebuie sa se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului: amendă de la 300 lei la 1.000 lei
  • (….)

Baza legala : HG 500/ 2011 actualizată privind Revisal – registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial din 27 mai 2011

3facturi.ro
Utilizatorii înregistraţi pot salva datele clienţilor şi ale produselor economisind timp şi uşurând emiterea facturilor. Sistemul este uşor de folosit. Pentru a începe facturarea online trebuie doar să te înregistrezi.